Search

+XXX XXX XXXX

CROSSFIT

ABOUT

buildzburn คือการรวมตัวของเหล่าคนรักสุขภาพที่อยากให้ทุกคนหันมาใส่ใจกับสุขภาพตัวเองมากขึ้น เพื่อเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรง ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ และการมีบุคลิกภาพที่ดี ด้วยความเข้าใจถึงแนวทางการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ที่ต่างกันแต่มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือต้องการดูแลรูปร่างของตัวเองให้ดูดีอยู่เสมอ แต่ก็มีเงื่อนไขบางอย่างที่ทำให้หลายคนไม่ค่อยมีเวลาเข้าฟิตเนสหรือดูแลตัวเองมากนัก ด้วยเหตุนี้ทำให้หลายคนละเลยการดูแลสุขภาพและรูปร่าง จนในที่สุดก็ส่งผลกระทบต่อสุขภาพหรือมีโรคร้ายตามมา การมีวิธีดูแลตัวเองที่ถูกต้องและเหมาะสมตามแบบฉบับ buildzburn นั้น มีวิธีที่หลากหลายและปลอดภัย เช่น บทความเกี่ยวกับการเลือกเวย์โปรตีน, จะออกกำลังกายอย่างไรให้เข้ากับไลฟ์สไตล์, เมนูอาหารเพื่อสุขภาพ ช่วยคุมน้ำหนัก เป็นต้น ก็เป็นอีกทางเลือกที่สายฟิตแอนด์เฟริมจะต้องถูกใจ ตอบโจทย์ทุกบทบาทของชีวิตทำงานที่มีความแตกต่าง เรียกได้ว่าได้ทั้งสาระ ความสนุก ท้าทาย ตั้งแต่ต้นจนจบกันไปเลยทีเดียว

Scroll to Top