buildzburn :: How To

 

ชำระเงินผ่านบัตรเครดิต

*** ขอภัยในความไม่สะดวกหลังจากกด ( ชำระเงิน ) กรุณากด สั่งซื้อสินค้าโดยไม่เป็นสมาชิก ***

   ลิงค์สำรองจ่ายผ่านบัตร https://pay.sn/buildzburn

   

   

   

   

   

   

   

   

Policy Privacy & Security

เมื่อทำการสมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ของเรา หมายความว่าท่านได้ยินยอมที่จะอนุญาติให้เว็บไซต์ สามารถนำข้อมูลส่วนตัวไปใช้ได้ตามข้อตกลงที่ได้ระบุเอาไว้ในนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว ดังต่อไปนี้

 1. เว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ เฉพาะผู้ใช้บริการที่ได้ทำการลงทะเบียนเป็นสมาชิกออนไลน์เท่านั้น จึงจะสามารถทำการสั่งซื้อสินค้าจากเว็บไซต์ได้
 2. ข้อมูลที่ผู้ใช้บริการนำมาใช้ในการลงทะเบียนเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ จะต้องเป็นข้อมูลจริงและถูกต้องที่สามารถตรวจสอบได้ หากทางเว็บไซต์ทำการตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นข้อมูลเท็จ ทางเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิในการลบข้อมูลสมาชิกนั้น ๆ ออกจากระบบโดยไม่จำเป็นที่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 3. เมื่อทำการลงทะเบียนเป็นสมาชิกเว็บไซต์ รหัสผ่านในการเข้าระบบ เพื่อเข้าถึงพื้นที่ส่วนตัวของสมาชิก จะถูกเข้ารหัสบนฐานข้อมูล และเป็นความลับส่วนตัวของสมาชิก โดยที่ไม่สามารถทำการเรียกดูได้จากบุคคลภายนอก ซึ่งสมาชิกสามารถทำการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านเพื่อความปลอดภัยได้ตลอดเวลา
 4. สมาชิกจะต้องทำการรักษาข้อมูลการเข้าระบบ (Log in) และรหัสผ่านเข้าสู่ระบบ (Password) ของท่านเอาไว้เป็นความลับ เพื่อประโยชน์ของตัวสมาชิกเอง รหัสผ่านของท่านเป็นกุญแจสำหรับบัญชีการใช้บริการของท่าน กรุณาใช้ตัวเลข ตัวอักษร หรือสัญลักษณ์ที่แตกต่างกัน และไม่แบ่งปันรหัสผ่านของเว็บไซต์แก่ผู้อื่น หากท่านได้แบ่งปันรหัสผ่านแก่ผู้อื่น ท่านจะรับผิดชอบต่อการกระทำต่าง ๆ ที่ได้กระทำลงในนามหรือผ่านทางบัญชีการใช้บริการของท่านและผลที่ตามมา หากท่านไม่สามารถควบคุมข้อมูลส่วนตัวของท่านหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่ส่งให้กับเว็บไซต์ของเรา ท่านอาจต้องยอมรับนิติกรรมใด ๆ ที่ทำลงในนามของท่าน ดังนั้นหากรหัสผ่านของท่านไม่เป็นความลับอีกต่อไป ท่านควรทำการเปลี่ยนรหัสผ่าน หรือติดต่อเว็บไซต์ของเรา เพื่อเปลี่ยนรหัสผ่านของท่าน และเราขอเตือนให้ท่านออกจากระบบบัญชีการใช้บริการ (Log out) และปิดบราวเซอร์ (Browser) ทุกครั้งที่ท่านใช้คอมพิวเตอร์สาธารณะ
 5. ข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดของสมาชิกที่ได้ทำการลงทะเบียนเอาไว้กับเว็บไซต์ จะถูกเก็บเอาไว้เป็นความลับ และจะไม่ได้รับอนุญาตให้ผู้อื่นสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ นอกจากนี้เทางว็บไซต์ จะไม่ทำการเปิดเผยข้อมูลของสมาชิกเพื่อผลประโยชน์ใด ๆ นอกเหนือจากการใช้เพื่อศึกษา และพัฒนาคุณภาพสินค้า รวมไปถึงบริการของเว็บไซต์ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของสมาชิกให้มากยิ่งขึ้นเท่านั้น
 6. ท่านสามารถอัพเดทหรือปรับเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวของท่านได้ตลอดเวลา โดยการเข้าสู่บัญชีการใช้บริการของท่านบนแพลตฟอร์มของเว็บไซต์
 7. ท่านอาจเข้าดูรายละเอียดเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้าของท่าน โดยการเข้าสู่ระบบบัญชีการใช้บริการของท่านบนแพลตฟอร์ม ในนั้นท่านสามารถที่จะเรียกดูรายละเอียดเกี่ยวกับการสั่งสินค้าที่สมบูรณ์แล้ว หรือที่ยังคงค้างอยู่ หรือที่จะได้รับสินค้าในเวลาอันสั้น และข้อมูลที่อยู่ CATEGORIES รายละเอียดเกี่ยวกับธนาคาร หรือการส่งข่าวสารที่ท่านได้สมัครไว้ได้ ท่านตกลงที่จะจัดการชื่อบัญชี รหัสผ่าน และรายละเอียดการสั่งสินค้าเป็นความลับ และจะไม่เปิดเผยต่อบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาต เราไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการใช้บัญชี รหัสผ่าน และรายละเอียดสินค้าในทางที่ผิด เว้นแต่จะได้ระบุเอาไว้ในข้อตกลงการใช้บริการ

นโยบายความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว

ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของสมาชิก เป็นสิ่งที่เว็บไซต์ให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก ดังนั้นเว็บไซต์จึงได้ทำการพัฒนานโยบายความเป็นส่วนตัวในการเก็บข้อมูลของท่านผ่านทางเว็บไซต์ โดยมีหัวข้อที่มีความสำคัญ ดังต่อไปนี้

 1. ข้อมูลที่ทำการเก็บรวบรวม เมื่อท่านสร้างบัญชีสมาชิกับเว็บไซต์ หรือให้ข้อมูลส่วนตัวของท่านผ่านทางแพลดฟอร์ม ข้อมูลที่เราจัดเก็บอารรวมถึงข้อมูลต่าง ๆ เหล่านี้ของท่าน

  • ที่อยู่ / สถานที่ในการจัดส่งสินค้า
  • หมายเลขโทรศัพท์ / อีเมลล์
  • บันทึกข้อมูล จากการติดต่อสื่อสารของท่านภายในเว็บไซต์
  • ข้อมูลเกี่ยวกับการสั่งซื้อ ข้อมูลในการชำระเงิน และการออกใบเสร็จ
  • การเข้าถึงเว็บไซต์ เว็บคุ๊กกี้ ที่สามารถระบุบราวเซอร์ หรือบัญชีของสมาชิก

  เว็บไซต์จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของท่านเอาไว้ในระยะเวลาเพียงเท่าที่กฎหมายอนุญาตให้กระทำ หรือในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูลนั้น ๆ

 2. วิธีการใช้ข้อมูลของสมาชิก

  • เพื่อแจ้งให้สมาชิกทราบถึงข่าวสาร ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า / บริการใหม่ รวมไปถึงการจัดงานอีเวนท์ และการจัดฝึกอบรมต่าง ๆ (สมาชิกสามารถที่จะเลือกที่จะไม่รับข่าวสารดังกล่าวได้)
  • เว็บไซต์อาจมีการส่งอีเมลล์ให้กับสมาชิก เพื่อแจ้งสถานการณ์สั่งซื้อ จนกระทั่งสมาชิกได้รับสินค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยในข้อมูลสมาชิกของท่าน เว็บไซต์จะไม่ทำการส่งอีเมล์เพื่อขอทราบข้อมูลส่วนตัว และรายละเอียดเกี่ยวกับบัตรเครดิต หรือส่งหน้าเว็บเพจ เพื่อให้สมาชิกทำการกรอกข้อมูลดังกล่าวอย่างเด็ดขาด
  • ในการพัฒนา / ปรับปรุงสินค้า และบริการของเว็บไซต์
  • ใช้สำหรับการประมวลข้อมูลภายในองค์กร และการทำวิจัยอื่น ๆ
  • ใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดส่งสินค้า เมื่อสมาชิกทำการสั่งซื้อสินค้า
  • ใช้เพื่อติดต่อประสานงานเพื่อส่งมอบ และตรวจสอบความเรียบร้อยของสินค้าทางโทรศัพท์
 3. การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม ด้วยเหตุผลดังนี้

  • ได้รับการอนุญาตจากตัวสมาชิก
  • สำหรับประมวลผลภายนอก และบริษัทคู่ค้าทางธุรกิจที่ให้บริการแก่ท่าน
  • สำหรับเหตุผลทางกฎหมาย โดยการเปิดเผยของมูลส่วนตัวของท่าน เมื่อได้รับการร้องขอจากหน่วยงานผู้มีอำนาจทางกฎหมาย หน่วยงานที่กำกับดูแล หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเกี่ยวกับภาษี หรือเจ้าของสิทธิต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง หากเว็บไซต์มีเหตุอันเชื่อได้ว่าการเปิดเผยข้อมูลของท่านนั้น จำเป็นสำหรับการปฎิบัติตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ การจัดการและข้อตกลง ไม่ว่าโดยสมัครใจหรือการบังคับ เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ความร่วมมือกับคำสั่ง การสอบส่วน และ/หรือ การร้องข้อในรูปแบบต่าง ๆ ของหน่วยงานนั้น ๆ ภายใต้การบังคับของกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

  ท่านตกลงว่าจะไม่ฟ้องร้องดำเนินคดี หรือดำเนินการใด ๆ ต่อเว็บไซต์ และสละสิทธิอื่นใดอันมีต่อเว็บไซต์ ที่อาจเกิดขึ้นจากการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น

 4. วิธีการเก็บรักษาข้อมูล

  • จำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว เว็บไซต์มีระบบป้องกันการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบุคคลภายนอก อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยอย่างสูงสุด ด้วยเทคโนโลยี Secure Socket Layer (SSL) ข้อมูลทั้งหมดของสมาชิกจะถูกเข้ารหัส เพื่อป้องกันการเข้าถึงของผู้ไม่หวังดีจากภายนอก
  • จัดให้มีวิธีการทางเทคโนโลยีเพื่อป้องกันไม่ให้มีการเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้รับอนุญาต
  • จัดให้มีวิธีการทางเทคโนโลยีเพื่อป้องกันไม่ให้มีการเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้รับอนุญาต
  • จัดการทำลายข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อความปลอดภัย เมื่อข้อมูลดังกล่าวไม่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ทางกฏหมายและธุรกิจอีกต่อไป
 5. การเปลี่ยนเปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

  เว็บไซต์มีวัตถุประสงค์ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของสมาชิก โดยทำหน้าที่ และให้ความสำคัญในการปกป้องรักษาข้อมูลส่วนส่วนตัวของสมาขิกอย่างสูงสุด อย่างไรก็ตามเว็บไซต์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติมข้อกำหนด หรือเงื่อนไขในการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวได้โดยที่ไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากสมาชิกท่านใดไม่ตกลงกับนโยบายที่ได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมใหม่ สามารถทำการยกเลิกการเป็นสมาชิกกับเว็บไซต์ได้ กรุณาอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ และทำการติดต่อกับทีมงานสนับสนุนของเว็บไซต์

Terms & Conditions

ทางเว็บไซต์เป็นเจ้าของ และผู้ดูแลจัดการเว็บไซต์นี้ การใช้งานเว็บไซต์จะเป็นไปตามข้อตกลง และเงื่อนไขการบริการ การที่ท่านเข้าใช้งาน หรือเยี่ยมชมข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ถือว่าท่านได้ยอมรับข้อตกลง และเงื่อนไขต่าง ๆ รวมไปถึงข้อผูกพันทางกฎหมายที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ ดังนั้น ก่อนการใช้งานเว็บไซต์ โปรดทำการอ่านเงื่อนไขการใช้งานของเว็บไซต์อย่างละเอียด ดังต่อไปนี้

เว็บไซต์อนุญาตให้ท่านสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ได้ โดยที่ท่านต้องยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขใด ๆ ในเว็บไซต์นี้ ซึ่งอยู่ภายใต้ข้อกำหนด และเงื่อนไขที่อธิบายไว้ตามวัตถุประสงค์ของการช็อปปิ้ง สำหรับรายการส่วนบุคคลที่ขายบนเว็บไซต์ ที่ใช้ในเชิงพาณิชย์ หรือใช้ในนามของบุคคลที่สามใด ๆ ที่เป็นสิ่งต้องห้าม เว้นแต่ได้รับการอนุญาตอย่างชัดเจนจากเว็บไซต์ล่วงหน้า การละเมิดกฎและเงื่อนไขเหล่านี้ ส่งผลต่อไปในการเพิกถอนใบอนุญาตในวรรคนี้ได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

การบริการและคุณสมบัติบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนสมาชิก หรือลงทะเบียนเพื่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมอาจปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ ซึ่งท่านจำเป็นที่จะต้องยินยอมที่จะให้ข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นข้อมูลที่ถูกปรับปรุงล่าสุดอยู่เสมอ และทันทีที่ได้ทำการอัพเดตข้อมูลดังกล่าว ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผู้ใช้เว็บไซต์ทุกคนจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเก็บรหัสผ่าน และระบุบัญชือื่นที่มีความปลอดภัย เจ้าของบัญชีคือผู้ที่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้รหัสผ่าน หรือบัญชีดังกล่าว นอกจากนี้ หากท่านไม่สามารถจำรหัสผ่าน หรือบัญชีของคุณได้ ทางเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบทั้งโดยตรง หรือโดยอ้อม ในการสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นชนิดที่เป็นผลจากการใด ๆ หรือในความเกี่ยวข้องกับความล้มเหลวของคุณที่สอดคล้องกับส่วนนี้ ในระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียน ท่านได้ยินยอมที่จะได้รับอีเมล์ส่งเสริมการขายจากเว็บไซต์ ซึ่งคุณสามารถเลือกที่จะไม่รับ เช่น อีเมล์ส่งเสริมการขายได้

การจำกัดความผิด

เนื้อหาที่ปรากฏบนเว็บไซต์มีจุดประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น คำอธิบายสินค้าที่แสดงบนเว็บไซต์นี้ถูกสร้างขึ้นโดยผู้ขาย หรือเจ้าของสินค้า ซึ่งไม่ได้ถูกสร้างขึ้นโดยเว็บไซต์ การส่งหรือแสดงความคิดเห็นบนเว็บไซต์นี้ จะเป็นของแต่ละโพสต์ โดยแต่ละบุคคล ซึ่งเนื้อหาดังกล่าวอาจไม่สะท้อนความคิดเห็นของเว็บไซต์แต่อย่างใด

เว็บไซต์ขอสงวนสิทธิโดยดุลพินิจของเว็บไซต์แต่เพียงผู้เดียว ที่จะกระทำดังนี้เมื่อใดก็ได้ โดยไม่จำเป็นที่จะต้องบอกกล่าวแก่ผู้ใด ได้แก่ แก้ไขข้อผิดพลาด หรือพลั้งเผลอใด ๆ ในเว็บไซต์ รวมถึงเว็บไซต์ อาจทำการเปลี่ยนแปลงต่อเว็บไซต์ หรือข้อมูลที่ได้รับอนุญาต หรือเปลี่ยนแปลงต่อผลิตภัณฑ์ โปรแกรม บริการ หรือราคา (หากมี) ที่ได้รับการกล่าวถึงในเว็บไซต์ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อมูลที่ได้รับอนุญาตอาจจะมีความไม่ถูกต้อง หรือมีความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการพิมพ์ เว็บไซต์ไม่รับประกันความถูกต้อง ความสมบูรณ์ของข้อมูล ความน่าเชื่อถือ คำแนะนำ ความเห็น หลักฐาน ข้อความอื่นใด ที่แสดง หรือแจกจ่ายผ่านทางเว็บไซต์ ท่านรับทราบว่าอาจจะเกิดความเสี่ยงจากการอ้างอิงความเห็น คำแนะนำ หลักฐาน บันทึก หรือข้อมูลจะอยู่ที่ท่านเพียงผู้เดียว

การยอมรับในการสั่งซื้อและข้อกำหนดของราคา

ในกรณีเมื่อการสั่งซื้อไม่สามารถดำเนินการได้ด้วยเหตุผลต่าง ๆ เว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฎิเสธหรือยกเลิกคำสั่งซื้อด้วยเหตุผลใด ๆ ในเวลาใด ๆไ ด้ทั้งนั้น คุณอาจจะถูกถามเพื่อให้การตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมรวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะหมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่ก่อนที่เราจะยอมรับการสั่งซื้อ

เว็บไซต์พยายามและมุ่งมั่นที่จะให้ข้อมูลราคาสินค้าที่ถูกต้องที่สุด ภายในเว็บไซต์ของเรา แต่ข้อผิดพลาดที่อาจยังคงเกิดขึ้น เช่นกรณีที่ราคาของรายการไม่แสดงอย่างถูกต้องบนเว็บไซต์ ดังนั้นเราขอสงวนสิทธิ์ในการปฎิเสธหรือยกเลิกคำสั่งใด ๆ ในกรณีที่รายการใดรายการหนึ่งที่มีราคาผิดจากความจริง เว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการปฎิเสธหรือยกเลิกคำสั่งซื้อดังกล่าว หรือไม่ว่าคำสั่งได้รับการยืนยันและ/หรือ มีการตัดเงินบัญชีบัตรเครดิตของคุณเรียบร้อยแล้ว